Warbixinta COVID-19 ee Soomaaliya 06/05/2020

Laga Helay: 38
Benadir: 35
Somaliland:3

Lab: 30
Dhedig: 8
Bogsasho: 12
Dhimasho: 1
Tirada Guud Laga Helay: 873
Bogsashada Guud: 87
Dhimashada Guud: 39

kahortagcorona

xilbaaNaSaaran