Warbixinta COVID-19 ee Soomaaliya 21/05/2020
Laga Helay: 21
Banaadir: 19
Puntland: 2

Lab: 14
Dhedig: 7
Bogsasho:16
Dhimasho:0
Tirada Guud Laga Helay: 1,594
Bogsashada Guud: 204
Dhimashada Guud: 61